อาจารย์ประจำชาวต่างชาติ


Aj. Alan Michael Gallion