โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR - B1) “เทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ CEFR เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ”

Categories: Libaral-Announcements

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินการจัด โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR - B1)

“เทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ CEFR เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ”

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ

และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1

อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ต่อท่าน

สมัครได้ที่ https://bit.ly/3sEWe3p

เอกสารดาวน์โหลด https://bit.ly/3wzr8Lv

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร https://bit.ly/39qbfPF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

 

 |   |  336