โครงการบริการงานแปล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลับแม่ฟ้าหลวง

Category: Libaral-Announcements

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รับแปลเอกสาร

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า รวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆ

  • งานแปลภายในมหาวิทยาลัย อัตราค่าบริการ 1,000 บาท ต่อหน้า
  • งานแปลภายนอกมหาวิทยาลัย อัตราค่าบริการ 1,200 บาท ต่อหน้า
  • งานตรวจแก้ภาษา อัตราค่าบริการ 500 บาท ต่อหน้า

ขั้นตอนการใช้บริการ คลิกที่นี่

อัตราเรียกเก็บค่าบริการงานแปลและการตรวจแก้ภาษา คลิกที่นี่

สถิติและความพึงพอใจในการใช้บริการ คลิกที่นี่

ติดต่อ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์: 053-916721
อีเมล: Liberal-arts@mfu.ac.th

| writer Piansin Pinchai | อ่านข่าวทั้งหมด 101 ครั้ง