อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 

Aj. Kochamon Thongsoy


Aj. Meentra Tamma


Aj. Traithana Chaovanapricha
(On Educational Leave)


Aj. Witchaya Sipipattanakun


Aj. Noer Risky Ramadhani


 

Aj. Alan Michael Gallion


 

Aj. Tunyaphoom Phu-ngamthong


 

Aj. Andri Wardana


Aj. Nuan Ifga Guswenda


 

Aj. Sanghati Paul


 

Aj. Ida Ayu Shitadevi


 

Aj. Sigfred Pacsay Layag


 

Aj. Sai Kham Lu


 

Aj. Christine Permata Sari


 

Aj. Darryl Shane Uy Gravador


 

Aj. Kittikan Hararak


 

Aj. Cupidlyn Banoyo Gravador


 

Aj. Ervin Ika Putri


 

Aj. Piyathida Buaprasertying


 

Aj. Anggi Auliyani Suharja


 

Aj. Julia Cen Jie Bullock


 

Aj. Intan Nur Charina


 

Aj. Samantha Elizabeth Mele


 

Aj. Aldrin Domino Barretto


 

Aj. Oludayo Vanessa Adebawo


 

Aj. Yunisa Ayu Mentari


 

Aj. Supitcha Kitiyot


 

Aj. Danniel Farias


 

Aj. Hedwig Tiara Svayambhu