อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 

Dr. Nipaporn Thammasorn


Dr. Phoranee Kaewbovorn


Dr. Phirunkhana Phichiensathien


Dr. Sasima Charubusp


Dr.Sirikorn Bamroongkit


Dr. Thanittha Rusmeecharoen


Dr. Wilawan Champakaew


Aj. Benjamart Thanasoontornrerk


Aj. Chanida Phongnapharuk


Aj. Hathaichanok Wansong


Aj. Khanisara Sirisit


Aj. Kitikarn Ratanapitak


Aj. Kochamon Thongsoy


Nivedita Kumari


 

Aj. Meentra Tamma


Aj. Napatacha Sriwichai


Aj. Nachayadar Srithum


Pancharle Thongpanich


Aj. Orawan Wangsombat


Aj. Panida Monyanont


Aj. Panya Lekwilai


Aj. Pasit Sapaokum


Aj. Phimpawee Treesorn


Aj. Piansin Pinchai


Aj. Pitak Tragoolsawang


Aj. Prach Aowsakorn


Aj. Rungwimol Rungrojsuwan


Aj. Teeranuch Anurit


Aj. Thanapong Sombat


Aj. Traithana Chaovanapricha
(On Educational Leave)


Aj. Wiriya Inphen


Aj. Witchaya Sipipattanakun


Aj. Yodwadee Yimyoo


Noer Risky Ramadhani


 

Supitcha Kitiyot


 

Aj. Alan Michael Gallion


Aj. Tunyaphoom Phu-ngamthong


 

Andri Wardana


Nuan Ifga Guswenda


 

Aj. Sanghati Paul


 

Aj. Sigfred Pacsay Layag


 

Aj. Sai Kham Lu


 

Aj. Ida Ayu Shitadevi


 

Aj. Michael Antonio


 

Aj. Kittikan Hararak