อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 

Assoc. Prof.
Dr. Sorabud Rungrojsuwan

Email: sorabud.run@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 9720


Asst. Prof.
Dr. Chaiyathip Katsura

Email: cyakats@gmail.com 
Tel. 0 5391 6693


Dr. Atima Kaewsa-ard, SFHEA

Email: atima.kae@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6693


Dr. Bhornsawan Inpin, SFHEA

Email: bhornsawan@mfu.ac.th 
Tel. -


Asst. Prof.
Dr.Chayaporn Kaoropthai, FHEA

Email: chayaporn.kao@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6728


Dr. Maneerat Chuaychoowong

Email: maneerat.chu@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6736


Dr. Nipaporn Thammasorn, FHEA

Email: nipaporn.tha@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6728


Dr. Phoranee Kaewbovorn

Email: phoranee.kae@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6735


Dr. Phirunkhana Phichiensathien, FHEA

Email: phirunkhana.phi@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6724


Asst. Prof.
Dr. Sasima Charubusp

Email: sasima@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6693


Dr. Sirikorn Bamroongkit, FHEA

Email: sirikorn.bam@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6713


Dr. Thanittha Rusmeecharoen

Email: thanittha.rus@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6711


Asst. Prof.
Dr. Wilawan Champakaew

Email: wilawan.cha@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6729


Aj. Anchida Wetprasit

Email: anchida.tip@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6734


Aj. Khanisara Sittivangkul

Email: khanisara.sir@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6713


Aj. Chanida Phongnapharuk, FHEA

Email: chanida.pho@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6736


Aj. Hathaichanok Wansong

Email: hathaichanok.wan@mfu.ac.th
Tel. -


Aj. Napatacha Sriwichai

Email: napatacha.sri@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6715


Aj. Kochamon Thongsoy

Email: kochamon.tho@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6713


Aj. Meentra Tamma

Email: meentra.tam@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6728


Asst. Prof.
Panida Monyanont

Email: panida.mon@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6735


Aj. Nachayadar Srithum, FHEA

Email: nachayadar.sri@mfu.ac.th 
Tel. -


Aj. Orawan Wangsombat

Email: orawan.wan@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6729


Aj. Phimpawee Treesorn

Email: phimpawee.tre@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 7798


Asst. Prof.
Panya Lekwilai, FHEA

Email: panya.lek@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6711


Aj. Pasit Sapaokum, FHEA

Email: pasit.sap@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6726


Aj. Poowadol Srimalee

Email: poowadol.sri@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6693


Asst. Prof.
Piansin Pinchai

Email: piansin.pin@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6728


Aj. Pitak Tragoolsawang

Email: pitak.tra@mfu.ac.th 


Asst. Prof.
Teeranuch Anurit, FHEA

Email: teeranuch.anu@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6713


Aj. Prach Aowsakorn

Email: prach.aow@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6713


Aj. Rungwimol Rungrojsuwan

Email: rungwimol.run@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6736


Aj. Traithana Chaovanapricha, FHEA
(On Educational Leave)

Email: traithana.cha@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6718


Asst. Prof. Wiriya Inphen

Email: wiriya.inp@mfu.ac.th
Tel. -


Aj. Thanapong Sombat

Email: thanapong@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6693


Aj. Jason Reed

Email: jason.ree@mfu.ac.th 
Tel. -


Dr. Pancharle Thongpanich

Email: pancharle.tho@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Witchaya Sipipattanakun

Email: witchaya.sip@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6728


Aj. Hathaikan Iamla-ong

Email: hathaikan.iam@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6711


 

Aj. Noer Risky Ramadhani

Email: noer.ram@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Alan Michael Gallion, FHEA

Email: alan.gal@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6713


 

Aj. Nuan Ifga Guswenda

Email: nuan.gus@mfu.ac.th
Tel. -


 

Assoc. Prof.
Dr. Ignasi Ribo, FHEA

Email: ignasi.rib@mfu.ac.th 
Tel. -


Aj. Tunyaphoom Phu-ngamthong

Email: tunyaphoom.phu@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6711


 

Aj. Sigfred Pacsay Layag

Email:  sigfred.lay@mfu.ac.th
Tel. -


 

Aj. Benson Baniwas

Email: benson.ban@mfu.ac.th 
Tel. -


Aj. Andri Wardana

Email: andri.war@mfu.ac.th 
Tel. -


Aj. Darryl Shane Uy Gravador

Email: darryl.gra@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Sanghati Paul

Email:  sanghati.pau@mfu.ac.th
Tel. -


 

Aj. Ida Ayu Shitadevi

Email: ida.shi@mfu.ac.th
Tel. -


 

Aj. Ervin Ika Putri

Email: ervin.liberal-arts@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Sai Kham Lu

Email: sai@mfu.ac.th
Tel. -


 

Aj. Christine Permata Sari

Email: christine.sar@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Julia Cen Jie Bullock

Email: julia.liberal-arts@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Kittikan Hararak

Email: kittikan.har@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 


 

Aj. Cupidlyn Banoyo Gravador

Email: cupidlyn.gra@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Aldrin Domino Barretto

Email: aldrin.liberal-arts@mfu.ac.th
Tel. -


 

Aj. Piyathida Buaprasertying

Email: piyatida.bua@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6693


 

Aj. Anggi Auliyani Suharja

Email: anggi.liberal-arts@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Supitcha Kitiyot

Email: supitcha.kit@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Intan Nur Charina

Email: intan.liberal-arts@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Samantha Elizabeth Mele

Email: samantha.liberal-arts@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Danniel Farias

Email: daniel.liberal-arts@mfu.ac.th
Tel. -


 

Aj. Oludayo Vanessa Adebawo

Email: oludayo.liberal-arts@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Yunisa Ayu Mentari

Email: yunisa.liberal-arts@mfu.ac.th 
Tel. -


 

Aj. Hedwig Tiara Svayambhu

Email: hedwig.liberal-arts@mfu.ac.th
Tel. -


 

Aj. Sri Hariyatmi

Email: sri@mfu.ac.th
Tel. -