อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

 

Dr. Nipaporn Thammasorn


Aj. Kochamon Thongsoy


Nivedita Kumari


 

Aj. Meentra Tamma


Aj. Nachayadar Srithum


Pancharle Thongpanich


Aj. Phimpawee Treesorn


Aj. Prach Aowsakorn


Aj. Traithana Chaovanapricha
(On Educational Leave)


Aj. Witchaya Sipipattanakun


Noer Risky Ramadhani


 

Supitcha Kitiyot


 

Aj. Alan Michael Gallion


Aj. Tunyaphoom Phu-ngamthong


 

Andri Wardana


Nuan Ifga Guswenda


 

Aj. Sanghati Paul


 

Aj. Sigfred Pacsay Layag


 

Aj. Sai Kham Lu


 

Aj. Ida Ayu Shitadevi


 

Aj. Michael Antonio


 

Aj. Kittikan Hararak