รับสมัครทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้

Categories: Libaral-Announcements

For Thai Students รับสมัครทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท/ปีการศึกษา (ประเภททุนแบบไม่ต่อเนื่อง) นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1USPYVZAFQH5C96SW1Ivfoa6rBxq3xOaY/view?usp=sharing หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ นางวัชรีภรณ์ แสนใจ เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคาร E1 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 5391 6732 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1GIY9m5e__1RGLhhAejJds2h1McBKEhNX/view?usp=sharing หรือสแกน QR Code ในใบประกาศได้เลยค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1USPYVZAFQH5C96SW1Ivfoa6rBxq3xOaY/view?usp=sharing

 |   |  136