เจ้าหน้าที่


Miss Tanyarad Chiangkanta

Head Secretarial Section
053-916722
Tanyarad.chi@remove-thismfu.ac.th


Miss Pawarisa Manokum


Miss Sujitra Nayos


Mrs.Suteerat Jakkaew


Miss Rossukon Pankhuenkhat


Miss Sirikanya Mingchua


Miss Nisarat Chummongkhon


Miss Sirinad Kantib

  • Administrative Officer
  • 053-916721
  • sirinart.kun@mfu.ac.th

 

Nattapong Phaimueang

  • Administrative Officer
  • 053-916721
  • nattapong.pha@mfu.ac.th