ขอแสดงความยินดีกับดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากผลงานเรื่องสั้น "โครงการอ่านยาใจ"

Category: Libaral-Achievements

ขอแสดงความยินดีกับดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากผลงานเรื่องสั้น "โครงการอ่านยาใจ" ตัดสินโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 78 ครั้ง