ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา 2564

Category: Libaral-Announcements

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา จำนวน 14 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา และต้องปฎิบัติตามข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาทุนของโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ อย่างเคร่งครัด

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 223 ครั้ง