ตารางสอนสอนและตารางให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

Category: Libaral-Announcements

 

ตารางสอนสอนและตารางให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RztLgSKCuUy5bPMd6n7TkMtye9efroWx/edit?fbclid=IwAR20y7Fpc6IEI5JXhTzCjdOswTpHyLNe8x2Rya63cwKR2aaJovqG6FaecPk#gid=792243541

 

 

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 282 ครั้ง