กิจกรรมมอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-School Activities

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทางสำนักวิชาฯ ได้มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

On the occasion of the 23rd Anniversary of the School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University (9th March). The school donated 50,000 baht to Mae Fah Luang University Medical Center on 11th March 2022.

 |   |  319 ครั้ง