พิธีทำบุญสำนักวิชาและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-School Activities

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทางสำนักวิชาฯ ได้จัดพิธีทำบุญสำนักวิชา และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านผาลั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 58,399 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565

On the occasion of the 23rd Anniversary of the School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University (9th March). The school donated 58,399 baht to Ban Pha Lang School, Chiang Rai on 12th March 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 |   |  348 ครั้ง