โครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย ครั้งที่ 6

หมวดหมู่ข่าว: Liberalarts-Academic Activities

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในการจัดทำโครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 ได้รับเกียรติจากคุณพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ภูษาศิลป์ ถิ่นเชียงราย" วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

 

รูปภาพ โครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย ครั้งที่ 6

“ภูษาศิลป์ ถิ่นเชียงราย” 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

 

C:\Users\Lenovo\Downloads\เสวนาครั้งที่ 6.jpg


C:\Users\Lenovo\Pictures\Screenshots\Screenshot (45).png 

 


C:\Users\Lenovo\Pictures\Screenshots\Screenshot (52).png  

 |   |  187 ครั้ง