แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ที่ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ตุ๊กตา"

Category: Libaral-Achievements

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ที่ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ตุ๊กตา" จำนวน 5 สิทธิบัตร สิทธิบัตรจากงานวิจัยชาติพันธุ์สัมพันธ์ในพื้นที่ของพุทธศาสนาของกลุ่มปลัง(ไตดอย-ลัวะ)

 

 

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 183 ครั้ง