กิจกรรมอบรม Intensive Course สำหรับนักเรียนต้นแบบ

Category: Liberalarts-Academic Activities

คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำทีมโดย ดร.สิริกร บำรุงกิจ, ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช, ผศ. ปณิดา มัณยานนท์, ผศ. เพียรศิลป์ ปินชัย, อ. หทัยชนก หวานสง, อ. ภูวดล ศรีมาลี, อ. สุพิชชา กิติยศ, และ อ.ธัญภูมิ ภูงามทอง ให้การบรรยายเป็นวิทยากรในการอบรม Intensive Course ของนักเรียนต้นแบบ สาระวิชาภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-1 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กองทุน EEC) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน) ในระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมีนักเรียนต้นแบบจากจังหวัดชลบุรีเดินทางมาเข้าร่วมการอบรม 

 

Dr. Sirikorn Bamroongkit, Dr. Pancharle Thongpanich, Asst. Prof. Panida Monyanont, Asst. Prof. Piansin Pinchai, Aj. Hathaichanok Wansong, Aj. Poowadol Srimalee, Aj. Supitcha Kitiyot, and Aj. Tunyaphoom Phu-ngamthong, English language lecturers from School of Liberal Arts, participated in the English intensive Course for students from Chonburi during Mar 27, 2022- Apr 1, 2022 at E4 building, MFU. This course is funded by Eastern Economic Corridor.

 

 

 

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 53 ครั้ง