ศิลปศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 7 "ชาวไทลื้อและชาวไทยอง ในจังหวัดเชียงราย"

Category: Liberalarts-Academic Activities

ศิลปศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 7 "ชาวไทลื้อและชาวไทยอง ในจังหวัดเชียงราย" สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในการจัดทำโครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 7 ได้รับเกียรติจากคุณกฤตนัย สมบัติใหม่ ครูภูมิปัญญา จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ชาวไทลื้อและชาวไทยอง ในจังหวัดเชียงราย" วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

 

 

รูปภาพ โครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย ครั้งที่ 7

“ชาวไทลื้อและชาวไทยอง ในจังหวัดเชียงราย” 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook LiveC:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\เสวนาครั้งที่ 7.jpgC:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot (76).pngC:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot (80).png

  C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot (75).png

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 12 ครั้ง