ศิลปศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 8 "ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง เมืองเชียงราย"

หมวดหมู่ข่าว: Liberal-Video Gallery

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในการจัดทำโครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 7 ได้รับเกียรติจากอาจารย์นครินทร์ น้ำใจดี ประธานแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง เมืองเชียงราย" วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

 

 

รูปภาพ โครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย ครั้งที่ ๘

“ประเพณีเดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง เมืองเชียงราย” 

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

 

C:\Users\Lenovo\Downloads\280437411_407048207995037_4971176991420169204_n.jpg 


C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot (96).png

 

  

 |   |  293 ครั้ง