ซีรีส์อู้จ๋า ตอน “อุทก ธารา อู้จ๋าเรื่องน้ำ”

Category: Liberalarts-Academic Activities

ซีรีส์อู้จ๋า ตอน “อุทก ธารา อู้จ๋าเรื่องน้ำ” คณะทำงานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนา ซีรีส์อู้จ๋า ตอน อุทก ธารา อู้จ๋าเรื่องน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วิทยากรโดย อ.สนั่น ธรรมธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านล้านนาคดี และ อ.พวงผกา ธรรมธิ ประธานคณะทำงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบ Zoom online meeting และ Facebook Live เพจ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.

 

 

รูปภาพกิจกรรมการจัดเสวนา ซีรีส์อู้จ๋า ตอน “อุทก ธารา อู้จ๋าเรื่องน้ำ”

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น.

ผ่านระบบ Zoom online meeting และ Facebook Live เพจ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่


  

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 21 ครั้ง