กิจกรรม ค่าย PCSHSCR MCs Training Camp 2 : Introduction to the MC World - MCs’ Tasks ครั้งที่ 2 Creating MCs’ Scripts และ Simulations

Category: Liberalarts-Academic Activities

 

กิจกรรม ค่าย PCSHSCR MCs Training Camp 2 : Introduction to the MC World  - MCs’ Tasks ครั้งที่ 2, Creating MCs’ Scripts และ Simulations

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 11 และ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดค่าย PCSHSCR MCs Training Camp 2: Introduction to the MC World ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม MCs’ Tasks ครั้งที่ 2 กิจกรรม Creating MCs’ Scripts และกิจกรรม Simulations ตามลำดับ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายในการทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษในงาน Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

 

On May 28, and June 11 and 25, 2022, lecturers from the School of Liberal Arts together with Academic Service Office at Mae Fah Luang University organized three activities of “PCSHSCR MCs Training Camp 2: Introduction to the MC World – the 2nd Meeting of MCs’ Tasks, Creating MCs’ Scripts, and Simulations” to prepare the students of the Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai to perform MC roles in Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 which will be held on December 20-23, 2022 at the Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai.

 

 

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 116 ครั้ง