ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-Achievements

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ เนื่องในโอกาสที่รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม "รางวัลเพชรพระนคร" สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 |   |  643 ครั้ง