ศิลปศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 10 "ความงดงามของเมืองเก่าเชียงราย"

หมวดหมู่ข่าว: Liberalarts-Academic Activities

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในการจัดทำโครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 10 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิชา สุขกาย อาจารย์ประจำโปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความงดงามของเมืองเก่าเชียงราย" วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live

 |   |  390 ครั้ง