พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: Libaral Arts-Announcements

โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีความประพฤติดี และมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการมอบนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 295 ทุน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 170 ทุน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 ทุน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 |   |  158 ครั้ง