พิธีทำบุญสำนักวิชา ทอดผ้าป่าและสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-Announcements

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสำนักวิชาฯ ประจำปี 2566 พร้อมกันนี้ได้ทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะวัดป่าปฐมพุทธาราม ตำบลนางแล และสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น.