MFU English Talent Expo: Short Educational Video Contest

หมวดหมู่ข่าว: Libaral Arts-Announcements

การประกวดวิดิโอสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

รูปแบบการแข่งขัน

 1. จำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1-3 คน
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เท่านั้น

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

 1. สร้างวิดีโอสั้นเพื่อการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
 2. ส่งผลงานวิดิโอสั้นตามเงื่อนไขทางเทคนิคที่ระบุไว้ด้านล่างมายัง chanida.pho@mfu.ac.th  โดยให้ระบุหัวข้ออีเมล์ “Short video และชื่อโรงเรียน” และบันทึกชื่อไฟล์ในรูปแบบ “ชื่อโรงเรียน” (เช่น “โรงเรียนแม่ฟ้าวิทยาคม”) และลงผลงานวิดีโอสั้นในบัญชี TikTok ของคุณ พร้อมติดแฮชแท็ก #MFUEnglishTalentExpo2023 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 
 3. ประกาศรายชื่อผลงานวิดิโอสั้นที่ได้รับคะแนนสูงสุด 8 อันดับแรก ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยเจ้าของผลงาน 8 อันดับแรกจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิและตอบรับเข้าร่วมงาน MFU Talent Expo ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 4. เจ้าของผลงาน 8 อันดับแรกจะต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการเข้าร่วมงาน MFU Talent Expo* ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 และรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศพร้อมรับมอบเกียรติบัตรในงาน 

*หมายเหตุ: หากเจ้าของผลงาน 8 อันดับแรกไม่สามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

เงื่อนไขทางเทคนิค

 1. วิดิโอมีความยาวขั้นต่ำ 45 วินาที สูงสุดไม่เกิน 1 นาที
 2. การวางแนววิดิโอให้เป็นรูปแบบแนวตั้งเท่านั้น
 3. ระดับความคมชัดของวิดิโอกำหนดที่ 1080 หรือ 720 พิกเซล
 4. รูปแบบการบันทึกไฟล์วิดิโอให้เป็นนามสกุล .mp4 หรือ .MOV 
 5. สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษในการถ่ายทำวิดิโอ
 6. วิดิโอมีคุณภาพและระดับความดังของเสียงที่ชัดเจนและเหมาะสม
 7. สามารถใช้เทคนิคการใส่เสียงผู้บรรยายในวิดิโอได้
 8. สมาชิกผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องปรากฏตัวในวิดิโอ
 9. ห้ามใช้คำหยาบ การแต่งกายหวาบหวิว รวมไปถึงการใช้ภาษาเหยียดผิว แสดงความเกลียดชังเกี่ยวกับทางเพศ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยินยอมให้เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอ ภาพถ่าย หรือรูปแบบใดๆ ที่ผู้จัดอาจใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรืออื่น ๆ

2.       ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรับทราบและยินยอมที่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการใช้ผลงาน หรือการนำผลงานกลับมาใช้ซ้ำหรือทำใหม่ โดยผู้จัดถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในการผลิตซ้ำวิดีโอหรือรูปภาพ และยินยอมที่จะไม่ดำเนินการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิดีโอหรือรูปภาพจากผู้จัดงาน

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อ

รายการ

คะแนน

1

รูปแบบวีดีโอ

10

2

ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ในการนำเสนอเนื้อหา

10

3

บุคลิกภาพในการนำเสนอ

10

4

ความถูกต้องของเนื้อหา

10

5

ความถูกต้องของภาษาที่ใช้สอน

10

 

รวม

50

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ                   จำนวน 1 รางวัล   รางวัลละ 1,500 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล   รางวัลละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 รางวัล   รางวัลละ 500 บาท และเกียรติบัตร

 

Short Educational Video Contest

Competition Spec

 1. The number of members: 1-3 members
 2. Target Competitors: High school students (M.4-6)

Competition requirements

 1. Create a short educational video on English Language in Use under the theme, University.
 2. Submit your video to chanida.pho@mfu.ac.th naming the file as “Short video -School Name” (e.g. “Short video-Mae Fah Witthayakhom School”) and upload your video on your TikTok account and use the following hashtags #MFUEnglishTalentExpo2023 by 20 April 2023.
 3. Top 8 videos with the highest scores will be announced on 19 May, 2023 and will be contacted to confirm participation in the MFU Talent Expo by 31 May, 2023.
 4. The owners of the 8 videos are required to participate in the onsite event of the MFU Talent Expo* which will be held on 9 June 2023 and to anticipate the announcement of the awards.

Remarks: If you are not able to join the event, you will be considered disqualified.

VDO Spec

 1. Length: 45 secs to 1 min
 2. Orientation: Portrait or Vertical ONLY
 3. Visual Quality: 1080p or 720p
 4. Video Format: .mp4 or .MOV
 5. Video can be in Thai and/or English.
 6. Audio quality: clear and appropriately loud 
 7. Voiceover is permitted, but it must be clear. 
 8. All members must appear in the video.
 9. No rude language, nudity, discrimination, or inappropriate acts are allowed.

Terms and Conditions

 1. By entering, the competitors must agree to appear on the internet, in videos, photographs, or any form of media which may be used in advertising or others by the Organiser. 

2.        Competitors agree that they are not entitled to compensation for such use or re-use; they also acknowledge that the Organiser owns all copyright, including the right to reproduce the video or image; and they agree to hold the Organiser harmless from any claims relating to the Organiser's use of the video or image.

 

Scoring Criteria

No.

Items

Points

1

Video Format

10

2

Content Creativity & Originality

10

3

Personality 

10

4

Content Accuracy 

10

5

Language Use Accuracy 

10

 

Total

50

 

Prizes

1 prize for the First Place 1,500 Baht with the Certificate of 

Participation

2 prizes for the Second Place 1,000 Baht each with the Certificate of 

Participation

5 prizes for the Third Place   500 Baht each with the Certificate of 

Participation

 |   |  147 ครั้ง