กิจกรรมรายวิชา English for Healthcare Service industry

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-School Activities

คณะนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าศึกษาดูงาน งานการตลาดและประชาสัมพันธ์, งานกายภาพบำบัด, MFU Family Service และงานต้อนรับส่วนหน้า  ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานของสถานพยาบาลการจริง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา English for Healthcare Service industry

 

 

 

 |   |  177 ครั้ง