กิจกรรม แรงบันดาลใจสร้างได้

Category: Libaral-School Activities

บ่ายวันที่ 25 ก.ค. 2561 ณ ห้อง 106 อาคารเรียนรวม 3 (C3) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม แรงบันดาลใจสร้างได้ โดย คุณเจติยา โลกิตสถาพร ผู้จัดการ บ.สถาพรบุ๊คส์

สำหรับกิจกรรมนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการทำงานสำหรับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การตลาดดิจิตอล และความสำคัญของการอ่าน (C3)

On 25 July 2018 afternoon, at C3 106, English majors participated "The Inspiration" talk by Miss Jaytiya Lokitastaporn Manager of Sathapornbooks. The talk inspried students about future career path and acknowledged them about importance of reading and digital marketing. 

รูปภาพเพิ่มเติม

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 298 ครั้ง