กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

Category: Liberal-scholarships Libaral-Announcements

กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ E1 ชั้น 2

| writer Piansin Pinchai | อ่านข่าวทั้งหมด 538 ครั้ง