อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอนและการประเมินผล

Category: Libaral-Academic Activities

อ. ธนพงษ์ สมบัติ อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอนและการประเมินผล

Aj. Thanapong Sombat recently held a workshop regarding using Microsoft Teams for teaching and assessment.

| writer Thanapong Sombat | อ่านข่าวทั้งหมด 64 ครั้ง