การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Category: Libaral-Announcements

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (สาขาวิชาภาษอังกฤษ)

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่

รอบที่ 1 โครงการรับตรงสำนักวิชา: ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คลิกที่นี่

รอบที่ 1.2 โครงการรับตรงสำนักวิชา (เปิดรับสมัครวันที่ 5-14 ก.พ.64) : ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คลิกที่นี่

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ: ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คลิกที่นี่

รอบที่ 2 โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา: ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คลิกที่นี่

รอบที่ 3 Admission 1: ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คลิกที่นี่

รอบที่ 3 Admission 2: ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คลิกที่นี่

โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า: ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คลิกที่นี่

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา: ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร คลิกที่นี่

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

| writer Nisarat Chummongkhon | อ่านข่าวทั้งหมด 49 ครั้ง