ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563

Category: Libaral-Announcements

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สอบเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

     

    •  

     

    | writer Sirikanya Mingchua | อ่านข่าวทั้งหมด 22 ครั้ง