โครงการ อังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7

Category: Libaral-Announcements

ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7 เรียนออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live (กลุ่มเฟสบุ๊คส่วนตัว) วันที่ 27 มีนาคม, 3 และ10 เมษายน 2564 (วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00) 15 ชั่วโมง

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อท่าน  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail : academic.cas@mfu.ac.th 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ
โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8035
LINE ID : academic.mfu 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

| writer Hathaichanok Wansong | อ่านข่าวทั้งหมด 322 ครั้ง