อาจารย์ประจำวิชาภาษาต่างประเทศ


Aj. Flavie Lepoutre

Email: flavie.l@mfu.ac.th 
Tel. -


Aj. Songsavan Tungsuksirijit, FHEA

Email: songsavan.wor@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 7798


Aj. Chun Ye Spring Kim, FHEA

Email: chunye.kim@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 7798


Aj. Yong Lee

Email: yong.lee@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 7798


Aj. Keiichi Seto

Email: keiichi.set@mfu.ac.th 
Tel. -


Aj. Hiroko Negishi

Email: hiroko.neg@mfu.ac.th
Tel. -