ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ  เนื่องในโอกาสที่โครงเรื่องบทละครโทรทัศน์ “เภรีระบัดชัย”

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-Achievements

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ  เนื่องในโอกาสที่โครงเรื่องบทละครโทรทัศน์ “เภรีระบัดชัย” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทละครดีเด่นของภาคเหนือเพื่อพัฒนาเป็นบทละครโทรทัศน์ผ่านโครงการ “เล่าเรื่องให้เลื่องลือ” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม Amaranta

Amaranta Hotel, 20-21 November 2021, Dr. Phatthira Wiphawaphinyo won the outstanding short story award in the Northern region of Thailand run by Thai Media Fund and TV Drama Script Writers Association. This story will be developed and made into a television drama script. Congratulations to Dr. Phatthira Wiphawaphinyo on this excellent achievement.

 |   |  628 ครั้ง