ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ  เนื่องในโอกาสที่โครงเรื่องบทละครโทรทัศน์ “เภรีระบัดชัย”

Category: Libaral-Achievements

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ  เนื่องในโอกาสที่โครงเรื่องบทละครโทรทัศน์ “เภรีระบัดชัย” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทละครดีเด่นของภาคเหนือเพื่อพัฒนาเป็นบทละครโทรทัศน์ผ่านโครงการ “เล่าเรื่องให้เลื่องลือ” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม Amaranta

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 22 ครั้ง