กิจกรรมค่าย PCSHSCR MCs Training Camp 2 : Introduction to the MC World

Category: Liberalarts-Academic Activities

 

กิจกรรมค่าย PCSHSCR MCs Training Camp 2 : Introduction to the MC World 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่าย PCSHSCR MCs Training Camp 2: Introduction to the MC World 

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายในการทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษในงาน Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

 

On May 21, 2022, lecturers from the School of Liberal Arts together with Academic Service Office at Mae Fah Luang University organized “PCSHSCR MCs Training Camp 2: Introduction to the MC World” to prepare the students of the Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai to perform MC roles in Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 held in December 2022 at the Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai.

 

 

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 32 ครั้ง